Balanceren

Onterecht worden de handelingen balanceren en uitlijnen door elkaar gebruikt. Als uw stuur bij een bepaalde snelheid gaat trillen, moeten uw velgen waarschijnlijk gebalanceerd worden. Goed gebalanceerde velgen bevorderen het rijcomfort. Het ongemak van velgen die niet gebalanceerd zijn, hangt sterk samen met de mate van onbalans en de snelheid van de auto. Balanceren zorgt ervoor dat de velgen over de hele omtrek even zwaar zijn, zodat de auto bij een wat hogere snelheid niet gaat bonken, wat de ophanging onnodig belast.

Om de velgen te balanceren, heeft Bandenservice Frazer de meest moderne elektronische apparatuur en kennis in huis. De monteur kan aan de hand van zijn display en lasers zien hoeveel en waar hij gewichten zal moeten plaatsen om de velgen in harmonieus evenwicht terug te krijgen. Bij een goed gebalanceerd velg is uw wegcontact beter. Dit bevordert de veiligheid en het rijcomfort van uw auto. Goed gebalanceerd betekent ook een besparing in kosten, omdat extra slijtage wordt voorkomen.

Wanneer balanceren?
Banden worden altijd gebalanceerd wanneer ze voor de eerste keer op het velg worden gemonteerd of wanneer ze na reparatie opnieuw worden aangebracht. De balans van de banden moet gecontroleerd worden wanneer zich de eerste tekenen van trillingen voordoen.

Deze trillingen uiten zich in:

  • Een langzaam heen en weer bewegend stuur bij lage snelheden (70 tot 90 km/uur): 

De band kan hierbij on-rond zijn. Dit is meestal niet meer te corrigeren met een   balanceerapparaat. Aangeraden wordt om de band te behandelen met een tire trimmer (egaliseer apparaat) of te vervangen door een nieuwe band. 

  • Een trillend stuur of andere delen in het interieur die trillen bij hogere snelheden (100 tot 140 km/uur): 

Dit duidt op een onbalans en kan meestal worden opgelost met balanceren. Afhankelijk van de grootte van de onbalans kunnen er klachten optreden van licht trillen tot hard schudden.